Budete platiť stále rovnako, poskytne Vám poisťovňa bonus za bezškodovosť?

Pri uzatváraní havarijného poistenia si overte, ako sa Vaše havarijné poistenie bude správať v ďalších poistných rokoch. Poisťovne ponúkajú produkty buď bonusové, alebo nebonusové.

V prípade bonusového poistenia sa poistenie každoročne upravuje v závislosti od toho, čo ste v predchádzajúcom poistnom roku zavinili, alebo nezavinili poistnú udalosť, pri nebonusovom poistení platíte stále rovnako. Častokrát sa však stáva, že vrámci záujmu o získanie klienta poisťovňa klientovi ponúkne maximálny bonus už pri vstupe do poistenia. Preto si pred uzatvorením poistenia preverte, či Vám bol poskytnutý maximálny bonus pri vstupe do poistenia, pretože vo všeobecnosti platí, že je pre Vás v prípade, ak sa rozhodujete medzi viacerými poisteniami s rovnakou výškou ročnej platby, výhodnejšie zvoliť to poistenie, ktoré za rovnakú cenu ešte nemá vstupný bonus zahrnutý, pretože si ho môžete časom "vyjazdiť" a ďalšie roky tak platiť nižšie poistné.

Additional information