Územná platnosť poistenia

Síce v súčasnosti sú takmer všetky produkty havarijného poistenia ponúkané s územnou platnosťou Európa, môžeme sa stretnúť aj s poistkami, ktoré sú platné len na území Slovenskej republiky. Ani ak porovnávate dve poistky, ktorých územná platnosť je Európa, neznamená to, že v tomto parametri sú rovnaké. Nie je Európa ako Európa, niektoré poisťovne, majú medzi výlukami v havarijnom poistení napríklad škody vzniknuté na území Ukrajiny, Ruska, alebo Turecka. Rovnako je dôležité overiť si, či poisťovňa za "Európu" považuje aj balkánske štáty, ako Srbsko, Čiernu-Horu, Bosnu a Hercegovinu, najmä keď niektoré z týchto štátov začínajú Slováci považovať za lacné dovolenkové destinácie.

Additional information