Spoluúčasť

Spoluúčasť, teda miera finančného spolu podieľania sa klienta na vzniknutej škode je dôležitým parametrom havarijného poistenia.

Vo všeobecnosti platí zásada, že čím je spoluúčasť nižšia, tým je to výhodnejšie pre klienta v prípade ak nastane poistná udalosť, ale zároveň je jeho poistenie drahšie.

Spoluúčasť môže byť určená buď presnou sumou (napríklad 199 eur), percentom zo škody (napríklad 5%), kombináciou (napríklad spoluúčasť 5%, minimálne 165 eur - pričom platí tá hodnota, ktorá je vyššia), alebo môže byť havarijné poistenie dojednané bez spoluúčasti.

Ak nastane škoda, najvýhodnejšie je samozrejme mať uzatvorené havarijné poistenie bez spoluúčasti, pri vyšších škodách sa vyplatí mať dojednanú fixnú spoluúčasť, ktorej nominálna výška nerastie spolu s rastúcou výškou škody. Pri výbere spoluúčasti, ale vždy berte do úvahy aj to, že s vyššou spoluúčasťou na poistnom ušetríte, najmä ak nebudete mať často škody.

Existujú poisťovne, ktoré Vám vtedy, ak si Vaše vozidlo necháte opraviť v neautorizovanom servise, kde je oprava lacnejšia (aj pre poisťovňu), odpustia spoluúčasť v plnej výške aj vtedy ak ju máte zmluvne dohodnutú!

Additional information