Havarijné poistenie na novú, alebo aktuálnu hodnotu

Ak poisťujete staršie vozidlo, stretnete sa s rôznymi druhmi havarijného poistenia. Staršie vozidlá je možné poistiť na ich novú hodnotu v roku výroby, alebo na aktuálnu cenu, teda hodnotu, ktorá zohľadňuje vek a opotrebovanie vozidla. Niektoré poisťovne pri poistení vozidla na aktuálnu cenu plnia ako za nové, iné nie a preto, je vždy potrebné pri ponuke takéhoto havarijného poistenia si overiť ako poisťovňa bude plniť.

Havarijné poistenie na novú hodnotu - pri poistení sa vychádza z hodnoty vozidla, ktorú vozidlo malo v roku jeho výroby, resp. kúpy prvým majiteľom. Z hodnoty nového vozidla sa potom odvíja aj cena za havarijné poistenie. V prípade čiastkovej poistnej udalosti poisťovňa hradí náklady v hodnote nových náhradných dielov a v prípade totálnej škody, kedy je vozidlo neopraviteľné poisťovňa z havarijného poistenia vypláca zostatkovú hodnotu vozidla.

Havarijné poistenie na aktuálnu hodnotu - pri poistení sa vychádza z aktuálnej hodnoty vozidla, po zohľadnení jeho veku a opotrebovania, čo v porovnaní s havarijným poistením na novú hodnotu prináša nižšie ceny poistenia. Pri havarijnom poistení na aktuálnu hodnotu je nevyhnutné si dať pozor na to, aby nebol klient čo sa týka spôsobu plnenia znevýhodnený voči havarijnému poistenú na novú hodnotu.

Additional information