Kedy sa oplatí uzatvoriť havarijné poistenie?

Ak kupujete nové vozidlo, zrejme by ste ho mali poistiť, ibaže by ste boli dlhodobo bezškodovým vodičom a mali vozidlo nadštandardne zabezpečené proti ukradnutiu, no ani to Vás neochráni pred živelnými udalosťami a živelnými vodičmi, ktorí môžu kedykoľvek bez Vášho zavinenia skrášliť plechy Vášho auta a pri väčšej škode je nedobré sa spoliehať len na plnenie z povinnej poistky vinníka, iba tak sa vyhnete rozčarovaniu zo sumy, ktorá po poistnej udalosti príde na Váš účet, pretože narozdiel od havarijného poistenia:

  • plnenie z povinného zmluvného poistenia je amortizované, teda znížené o mieru opotrebovania vozidla
  • zväčša komunikujete s cudzou poisťovňou, ktorej nie ste klientom a povedzme si bez nasadených ružových okuliarov aká je slovenská realita a to, že miera angažovanosti poisťovne v danom prípade bude "mierne nižšia", akoby ste boli jej klient, ktorý sa môže naštvať a zmluvu v prípade nespokojnosti vypovedať

Na druhú stranu treba povedať aj to, že ak je Vaše vozidlo naozaj staré, havarijné poistenie sa veľmi nevyplatí! Pri havarijnom poistení je pri plnení z poistnej udalosti vždy rozhodujúca aktuálna hodnota vozidla a keď je nízka, môže v prípade poistnej udalosti nastať zo strany klienta značná nespokojnosť, môže sa totiž stať, že aktuálna hodnota vozidla stanovená poisťovňou bude nižšia ako náklady na opravu a v takom prípade poisťovňa k vozidlu pristupuje ako k neopraviteľnému a poistnú udalosť bude likvidovať ako tzv. totálnu poistnú udalosť a Vám keď zistíte, že z aktuálnej hodnoty vozidla poisťovňa odpočíta hodnotu, síce pojazdného, ale podľa poisťovne "vraku" a zmluvne dohodnutú spoluúčasť zamrzne úsmev na tvári a budete nadávať na poisťovňu, že ste mali už pár rokov poistenie uzatvorené zbytočne, lebo Vám neposkytovalo dostatočnú ochranu.

Additional information