Kedy je totálna škoda?

Totálna škoda, je taká škoda, kedy je oprava vozidla nerentabilná, keďže jeho aktuálna hodnota je nižšia ako náklady na opravu. Poistná udalosť, ktorá je totálna sa likviduje a vypláca iným spôsobom ako klasická, čiastková poistná udalosť. Rozdiely v jednotlivých poistkách sú aj v určení hodnoty škody, od ktorej sa poistná udalosť považuje za totálnu. Niektoré poisťovne považujú poistnú udalosť za totálnu, ak škoda nepresahuje hodnotu 100% zo aktuálnej hodnoty vozidla, sú však aj poisťovne, ktoré považujú poistnú udalosť za totálnu ak je škoda nad 70 % (napríklad hodnota vozidla je 6000 eur, pri hranici 70% poisťovňa likviduje udalosť ako totálnu už vtedy, ak je škoda vyššia ako 4200 eur). O tom, prečo je to nevýhodné som písal v časti "oplatí sa vôbec havarijné poistenie?". Náklady na opravu vo výške 4200 eur vôbec nie sú v autorizovanom servise prehnané, aj keď ide o vozidlo, ktoré má aktuálnu hodnotu 6000 eur, avšak náhradné diely stoja rovnako akoby bolo nové.

Spravidla sú klienti pri likvidácií poistnej udalosti ako totálnej škody menej spokojní, preto je v záujme klienta zvoliť si také havarijné poistenie, ktoré je nastavené tak, aby bola pravdepodobnosť likvidácie poistnej udalosti ako totálnej škody čo najmenšia.

Additional information